Friluftsuniversitetets lange uddannelser og studier i natur- og friluftsliv.

Spændende, intensive og lærerige uddannelser.
Studierne henvender sig både til dig, som har lyst til en grundig praksisbaseret indføring på højt fagligt niveau i forskellige friluftsgrene, og til dig, som måske har lyst til at arbejde professionelt med natur- og friluftsliv og klatring.
Visse af studiedelene indeholder tilbud om professionelt kompetencegivende prøver og kan således bl.a. føre frem mod at kunne virke som professionel klatre og/eller dykkerinstruktør.


Studierne afvikles af professionelle friluftsskoler, der hver for sig er specialiserede indenfor netop deres område.
Dermed sikres du undervisning og vejledning på højt fagligt og pædagogisk niveau.
Dette understreges bl.a. af,at der kun er ca. 5 deltagere pr. vejleder.

I samarbejde med Klatre-Centeret

Studierne afvikles bl.a. i samarbejde med:
Vägledarnätet

Naturlivshuset
Kanotmakarn
Klatre-Centeret
Akademin för Natur- & Friluftsliv

Uddannelserne anbefales desuden af bl.a.
Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Studierne bygger bl.a. på "learning by doing" og på ideer om naturlig læring gennem mødet med fri natur, som de bl.a. er formuleret af Dansk Vejlederkreds.
Du kan læse mere om den friluftsmæssige og pædagogiske baggrund her.
Selv om flere af studierne tager udgangspunkt i kursusejendommen, Kraklund, så gennemføres store dele af studierne på ture og kurser under åben himmel, både på Bornholm, i det øvrige Danmark, i Sverige og Norge.
Du bør derfor trives med at leve under åben himmel.
Du skal desuden være indstillet på selv at yde en indsats.
Derudover kan der være specifikke krav til hver enkelt studiedel.
Flere af studierne har været afviklet indtil flere gange om året allerede fra 1993.
Der er stor søgning til disse studier. Tidlig tilmelding tilrådes derfor.

Ca. 5 studerende pr. vejleder/underviser.

Om studieformen.
Stuiderne er en velafstemt blanding af intensive kurser med undervisning på højt fagligt niveau, træning af det gennemgåede under vejledning, og selvtræning i og rutinering af det gennemgåede, evt. med øvrige studerende, inden næste intensive kursusdel.
Derudover er der på visse af studierne iøvrigt mulighed for at indgå på de kurser, som de enkelte skoler iøvrigt afholder. Dette kan ske både som deltager og ikke mindst som instruktør/vejleder på prøve og under overvågning af den egentlige ansvarlige instruktør/vejleder. Dette giver en unik mulighed for at få konkrete og praktiske erfaringer med undervisning/vejledning på området og for at få konkrete tilbagemeldninger, både mht. det faglige og mht. formidlingsteknik og pædagogik mv.
I udgangspunktet kan du på studierne i gennemsnit regne med ca. 2 dages kursus eller vejledning, 3 dages træning af det lærte og to dages fri pr. uge.

Fælles for vore længerevarende friluftsstudier er bl.a., at...;
- de er rettede imod fordyvelse på højt fagligt noveau og på professionelt arbejde.
- studierne indeholder bl.a. mulighed for at tage professionelle certificeringer i f.eks. klatring,
- studierne er meget praksisbaserede på et højt vidensniveau og kan dermed minde om lærlingeuddannelser, hvor du især lærer gennem praksis,
- vi arbejder under åben himmel -ude i virkeligheden- med tingene hver dag,
- vi lever og sover ude under en række forskellige forhold for på den måde at give en grundlæggende forståelse for vores relation til natur og landskaber.
Således sover vi f.eks. i telt, bivuak, under åben himmel, i klippegrotter, i Lavvuu og i snehuler,
- vi har et meget lavt antal deltagere pr. vejleder, både for sikre det højeste sikkerhedsniveau, for at sikre et maksimalt læringsudbytte og ikke mindst for at sikre en god kontakt til de landskaber, som vi lever og færdes i,
Der er kort sagt tid til fordybelse og faglig dygtiggørelse på højt niveau i et miljø blandt ligesindede
.


Overordnet om friluftsuddannelser, kompetencer, autorisationer mv.

Læs om kompetenceniveauer i friluftslivet. Ledere, instruktører og vejledere.
Læs pensabeskrivelser og krav for autorisation mv. på de enkelte friluftsområder.
Læs litteraturforslag til de enkelte friluftsområder.


LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ KLATRESTUDIET HER

LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ VINTERSTUDIET HER

LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ DET 1-ÅRIGE STUDIE HER


Studerende ved kursusejendommen, Kraklund på Bornholm.
KLIK NEDENFOR OG SE MERE OM DISSE UDDANNELSER:

Studiet i kano- og
kajakfriluftsliv,
10 uger

Vejlederstudiet i
friluftsforståelse
4 uger
Det 1-årige
vejlederstudie i
natur- og friluftsliv
Vejlederstudiet i
vinterfriluftsliv
10 uger
Vejlederstudiet i
Klatring & friluftsliv
10 uger
Læs også om ansøgning og optagelse til studierne.
Bestil brochurer
Få en oversigt over tider og priser mm.
Få også specialbrochurer for de enkelte studier mm.
Du kan få dem med post eller du kan downloade hem i PDF.

Uddannelserne afvikles på højt fagligt niveau
og tager bl.a. udgangspunkt i "Learning by doing".
*


Du bliver en del af
et levende og aktivt friluftsmiljø !

Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
post@friluftsuni.dk
www.friluftsuni.dk
Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv