Uddannelser i natur- og friluftsliv. sejlads, kano, kajak, klatring. Pensumbeskrivelser. Eksamenskrav. Litteratur. Kompetenceniveauer. Ledere, instruktører, vejledere.Kanoprøven. Havkajakuddannelse. Klatre-Aktivitets-Leder-uddannelsen, Søsportsprøve mv.

Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv

Kompetenceniveauer
indenfor friluftsliv.

Nedenstående model angiver kompetenceniveauer indenfor natur- og friluftsliv, både generelt og specifikt.
Der skelnes mellem personlige kompetencer (grønne) og professionelle kompetencer (blå).
Kompetenceforholdet mellem de forskellige niveauer indebærer, at man maksimalt har kompetence til at forestå tilrettelægning, undervisning eller vejledning på et niveau, der ligger to trin under det, som man selv har formel autorisation indenfor. Autorisationerne bygger på teoretiske og praktiske eksaminer med objektive, offentliggjorte, nedskrevne beståelseskriterier, helst med ekstern censur.
Således skal man f.eks. minimum være Klatre-Aktivitets-Leder© eller DiveMaster for at kunne tilrettelægge respektive klatring eller dykning på oplevelsesniveau.

Nedenfor vises de forskellige niveauer, og der angives eksempler på konkrete autorisationer.
Endelig angives de overordnede begreber for kompetenceniveauer, som de bruges i Skandinavien.
Se evt. nærmere under Dansk Vejlederkreds’ definitioner.

- Autorisation på lederniveau opnås gennem aflæggelse af bestået teoretisk og praktisk prøve på det enkelte felt.
- Autorisation på instruktør-niveau opnås gennem yderligere erfaringer, typisk af flere års varighed samt aflæggelse af instruktøreksamen.
- Autorisation på vejlederniveau opnås gennem yderligere mangeårige erfaringer, både med egenpraksis og med tilrettelægning og undervisning indenfor området. Erfaring dokumenteres vha. logbog, der skal godkendes.
Derudover aflægges for en del områder egentlig eksamen med udstedelse af autorisation.


Download kompetencemodellen som pdf-fil.
Pdf-filer kan læses med programmet
Acrobat Reader, der kan downloades gratis her:

Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.

Klik her eller på billedet for at
downloade kompetencemodellen.


Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv