Vejlederstudiet i Friluftsforståelse.

Friluftshistorie mm.

4 ugers intensivt studie.
På studiet gennemgår vi nogle af de historiske og ideologiske rødder for vore dages friluftsliv, og der lægges op til debat om fremtiden og til vore muligheder for at påvirke denne i den retning, vi måtte ønske.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.


På studiet gennemgås nogle af de historiske og ideologiske rødder for vore dages friluftsliv, og der lægges op til debat om fremtiden og til vore muligheder for at påvirke denne i den retning, vi måtte ønske.

Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Udstyr

Det kan være svært at finde ud af, hvad der er nødvendigt og hensigtsmæssigt mht. friluftsudstyr.
Tilbuddene er mange, og man er man ofte afhængig af (gode og dårlige) råd fra producenter og forhandlere.
Samtidigt betyder f.eks. prissætning og konkurrence ofte, at ekspedienterne er unge og dermed måske knapt så erfarne.
Dermed er der selvfølgelig også risiko for, at ikke får den mest optimele rådgivning og dermed heller ikke det mest hensigtsmæssige udstyr.
Tilsvarende er der en risiko for, at rådgivningen er præget af, hvilke produkter forhandleren aktuelt har hjemme.
Studiet giver dig både baggrund, information og praksiserfaringer, der sætter dig i stand til at vælge rigtigt og hensigtsmæssigt.
Du lærer både om traditionelle, enkle og velfungerende teknikker og materialer, og du lærer om nyt og velfungerende udstyr.

Orientering

På studiet gennemgår vi bl.a. projektioner og positionsbestemmelse, korttyper, målestoksforhold, ækvidistance, klination, misvisning, naturlig orientering, kompasser, praktisk orientering, kortlæsning, orientering efter pejlepunkter, krydspejling, kursudtagning, parallelforskydning og ruteplanlægning.

Jagt

Jagt har altid været centralt i naturlivet og derfor også i naturligt friluftsliv.
Både jagthistorie og -metoder samt praktisk jagt indgår derfor på studiet, og du får bl.a. mulighed for at være med på både fugle-, dyre- og reguleringsjagt.
Vi arbejder med forskellige enkle jagtmetoder og -redskaber, herunder produktion og brug af snarer, fælder, slangebøsser og buer samt en række forskellige luftgeværer.
Pga. varierende regler og lovgivning omkring jagt og våben, foregår studiet både i Danmark og Sverige.
Hvis du har jagttegn, vil du endvidere få mulighed for at gå på jagt.

Friluftsture

Gennem hele studiet gennemfører vi en række forskellige friluftsture, og viden knyttes dermed direkte til konkrete erfaringer.

Historie og baggrund

Gennem hele studiet er der en række oplæg om f.eks. friluftslivets baggrund, betydning og muligheder, eventyrets betydning samt om friluftshistorie og økosofi.

Vejlederne og underviserne på studiet har mere end 45 års intensiv erfaring med friluftsliv under alle forhold.


Studiet er bygger både på en gennemgang af temaerne på højt fagligt niveau og ikke mindst på "learning by doing".
Vi forudsætter, at du er vant til at leve under åben himmel.
Dele af studiet gennemføres under åben himmel.
Derudover er der en oplæg bl.a. med en række friluftsfilm film.
I den forbindelse benyttes vort bibiliotek på mere end 6000 bøger og ca. 2500 film.
Vejlederstudiet i friluftsforståelse har været afviklet 1 gang årligt siden efteråret 1996.
Der er stor søgning til dette studie.
Tidlig tilmelding tilrådes derfor.
Studiestart: 25. oktober.

Pris inkl. undervisning, vejledning, kurser og logi: Kr. 6.920,-

LÆS MERE OM DENNE SPÆNDENDE UDDANNELSE HER

Bestil brochurer
Få en oversigt over tider og priser mm.
Få også specialbrochurer for de enkelte studier mm.
Du kan få dem med post eller du kan downloade hem i PDF.

Du bliver en del af
et aktivt og levende
friluftsmiljø !

Studiet afvikles i samarbejde med Akademin för Natur- & Friluftsliv


Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
post@friluftsuni.dk
www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv