Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Aktiviteter og tilbud

1. Kurser og længerevarende uddannelser
2. Forskning
3. Forlag
4. Konsulentvirksomhed
5. Åbent universitet
6. Friluftspolitisk arbejde
7. Bibliotek
8. Øvrige aktiviteter, tilbud og kurser
9. Oplæg og fordrag

Kurser og længerevarende uddannelser
En af hovedopgaverne er fortsat at tilbyde kurser, faglig dygtiggørelse og især længerevarende uddannelser inden for natur- og friluftsliv. Se nærmere.

Forskning
Derudover forsker vi på forskellige områder. Se nærmere.

Forlag
Friluftsuniversitetet udgiver også forskellige publikationer. Se nærmere.

Konsulentvirksomhed
Friluftsuniversitetet rådgiver og fungerer som konsulent indenfor ovennævnte områder.
Friluftsuniversitetet har i den forbindelse bl.a. fungeret som konsulent for daghøjskoler, ungdomskoler samt efter- og højskoler, der har ønsket at indføre friluftslinjer eller starte friluftsuddannelser.
På det seneste har Friluftsuniversitetet desuden fungeret som konsulent og rådgiver og underviser på den statsanerkendte og -støttede 2-årige friluftsuddannelse.
Friluftsuniversitetet har desuden været rådgiver for forsikringsselskaber, der ønskede risicivurderinger i relation til forskellige friluftsaktiviteter.
Også redningsselskaber har Friluftsuniversitetet rådgivet, og underviset. Friluftsuniversitetet indgår desuden i redningsberedskab.

Åbent universitet
Friluftsuniversitetet fungerer også som åbent universitet for studerende, forskere og andre interesserede, der dermed bl.a. får mulighed for at få rådgivning og benytte det omfattende bibliotek.

Friluftspolitisk arbejde
Friluftsuniversitetet arbejder bl.a. friluftspolitisk på at forbedre mulighederne for at kunne opleve urørte landskaber og ikke mindst på at bevidstgøre om værdien af utilrettelagte friluftsoplevelser.
Friluftsuniversitetet arbejder også på sagligt oplysningsarbejde i forhold til naturværn og fredning mm.
Endelig arbejder Friluftsuniversitetet på at forbedre mulighederne for professionelt arbejde indenfor friluftsområderne.
Det gælder både fagpolitisk og i relation til myndigheder mm.

Bibliotek
Friluftsuniversitetet har et omfattende bibliotek på mere end 8.000 bogtitler og mere end 2.000 videofilm.
Biblioteket benyttes løbende af både forskere og studerende på universitetet og af andre interesserede.
Biblioteket vedligeholdes og udbygges løbende.

Øvrige aktiviteter, tilbud og kurser
Udover førnævnte arbejdsområder arrangerer Friluftsuniversitetet også en række kurser og korterevarende uddannelser mm.

- Der tilbydes en række kortere kurser (2 dage til 2 uger) med temaer som f.eks. friluftshistorie, naturfilosfi, vinterfriluftsliv, kano- og kajakfriluftsliv samt f.eks. sikringsteknikker ved klatring.
Det drejer sig bl.a. om grund- og videregående kurser samt længerevarende uddannelser.

- Derudover tilbydes bl.a. friluftsture og lejrskoler mm., hvor udendørs overnatninger er en central del af turen.
På den type kurser anvendes ofte større telte, der har rødder enten hos indianere (Tipier) eller hos samere (Lavvuer).
Fælles for dem er muligheden for at have ild og dermed varme over bål eller brændeovn i teltet.
Friluftsuniversitetet råder over telte, så grupper på op til ca. 30 deltagere kan deltage.

Oplæg og foredrag
Der tilbydes desuden oplæg og foredrag om forskellige temaer indenfor natur- og friluftsliv, dykning, klatring og klatrehistorie samt miljølære og naturfilosofi mm.
Oplæggene holdes over hele landet og målgrupperne er meget forskellige.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !