Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Forskning og forlagsvirksomhed

Forskning
Friluftsuniversitetet bedriver også forskning indenfor natur- og friluftsliv.
Det kan f.eks. dreje sig om praktiske, historiske, biologiske, sociologiske eller politiske temaer.
Friluftsuniversitetet forsker i dag således bl.a. i:
- sikkerhedsforhold ved klatring i bjerge, på klipper, i træer eller på kunstige klatrevægge,
- ski, anvendelighed og typer. Særligt forskes der i brugen af forskellige slags træski.
- natur- og friluftsoplevelsers betydning / ikke betydning for en forøget naturforståelse,
- miljøpåvirkningerne ved brugen af forskellige materialer i forbindelse med friluftsudstyr og friluftsbeklædning.
Friluftsuniversitetet har bl.a. forsket i den kemiske baggrund for forskellige regnstøjsmaterialer, herunder især de fluorcarbon-holdige membranmaterialer som Gore-Tex i relation til alternativerne.
- metoder til at forøge/genskabe menneskets naturforståelse,
- den mulige nyttevirkning af friluftsaktiviteter i socialpædagogiske og virksomhedsrelaterede sammenhænge

Forlag
Friluftsuniversitetet er i øjeblikket bl.a. involveret i en Ph.D.-afhandling om de eventuelle virkninger af friluftsaktiviteter i forbindelse med leder-udviklingsarbejde og i forbindelse med samarbejdstræning og trivselsanalyser i danske virksomheder.
Friluftsuniversitetet har desuden været med til at udgive en rapport, der sammenligner en række offentligt støttede danske friluftsuddannelser.
Rapporten er udgivet på eget forlag med
ISBN: 87-90430-01-8.
Friluftsuniversitetet har derudover løbende været med til at udgive rapporter, undersøgelser og pjecer om natur- og friluftsliv mm.
Her skal blot nævnes pjecer om etik ved klippeklatring, adgangsforhold på bornholmske klipper, Danmarks Naturfredningsforenings rolle i adgangen til de danske landskaber samt forsikringsforhold ved friluftsliv.
Desuden har vi lavet en række biografier over væsentlige friluftsfolk.
Alt materiale kan fortsat erhverves gennem Friluftsuniversitetet.
Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !