Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Hverdagen på Friluftsuniversitetet

Hverdagen

For at give et billede af aktivitetsniveauet generelt, vil vi her kort give et rids af begivenhederne på Friluftsuniversitetet i efteråret.
I august startede et nyt hold studerende på det 1-årige studie i natur- og friluftsliv
Holdet startede med et 2-ugers introduktionsforløb, der i år blev afvilklet i samarbejde med Naturliv-huset på Mors og Vägledarnätet i Sverige.
Fra august til oktober har der været afviklet fuldtbesatte studier over 10 uger, både på vejlederstudiet i klatring og friluftsliv og på studiet i kano- og kajak og friluftsliv.
Der har desuden været afviklet mere end 40 friluftskurser og kompetencegivende uddannelser af forskellig art.
Der har især været tale om kurser i klatring, kano og kajak og om uddannelser af professionelle aktivitetsledere og instruktører.
Der har også været afholdt et mindre antal introduktionskurser for firmaer, folke-, ungdoms- og højskoler mv.
I oktober og november afvikledes der derudover bl.a. redningskurser i både Sverige og Danmark, uddannelse i friluftslivets førstehjælp, instruktøruddannelse, studie i naturfilosofi og friluftshistorie, træklatrekurser, friluftsture, kursus i syning af friluftsudstyr i naturvenlige materialer samt foredrag og oplæg om friluftsliv og naturfilosofi rundt i Danmark.
Sideløbende hermed arbejdedes der med forskellige forskningsprojekter, der er beskrevet andetsteds.

Om studieformen
Stuiderne er en velafstemt blanding af intensive kurser med undervisning på højt fagligt niveau, træning af det gennemgåede under vejledning, og selvtræning i og rutinering af det gennemgåede, evt. med øvrige studerende, inden næste intensive kursusdel.
Derudover er der på visse af studierne iøvrigt mulighed for at indgå på de kurser, som de enkelte skoler iøvrigt afholder. Dette kan ske både som deltager og ikke mindst som instruktør/vejleder på prøve og under overvågning af den egentlige ansvarlige instruktør/vejleder. Dette giver en unik mulighed for at få konkrete og praktiske erfaringer med undervisning/vejledning på området og for at få konkrete tilbagemeldninger, både mht. det faglige og mht. formidlingsteknik og pædagogik mv.
I udgangspunktet kan du på studierne i gennemsnit regne med ca. 2 dages kursus eller vejledning, 3 dages træning af det lærte og to dages fri pr. uge.
Derudover bygger vores studier i høj grad på "Learning by doing", og vi anbefaler og henviser i den forbindelse i særlig grad til Steen Larsen og hans bog:
Steen Larsen - Den ultimative formel for effektive læreprocesser. Eget forlag, 1998. ISBN: 10 87-984339-9-7 eller: ISBN: 13 978-87-984339-9-6.
Forfatteren lancerer den ultimative formel for effektive læreprocesser, som går ud på, at eleverne kun lærer noget, når de: 1) arbejder 2) engageret 3) inden for deres aktuelle båndbredde",
Bogen begrunder dette syn på læring med illustrative "billeder" med afsæt i kognitive teorier. Den ultimative formel forudsætter en fleksibel undervisningstilrettelæggelse.
I bogen opstiller forfatteren en formel, der definerer, hvad effektive læreprocesser er.
En formel, der kan forstås af alle, første gang man møder den.
Den kræver ingen forudsætninger.

Årets gang
Sæsonen strækker sig over næsten hele året.
På Friluftsuniversitetet starter året 5. januar med Vejlederstudiet i Vinterfriluftsliv og udvides den 25. marts med både studierne i klatring og friluftsliv og kano- og kajakfriluftsliv.
Der starter nye hold på begge disse studier igen den 15. august.
Yderligere kommer der den 25. oktober nye elever på Vejlederstudiet i friluftslivshistorie, naturforståelse og økosofi.
Selv om en del studerende, kursister og forskere m.fl. sover ude i f.eks. telt, så er flertallet af de 12 indrettede sovepladser groft set altid i anvendelse.
Udover de længerevarende uddannelser afvikles der løbende en lang række åbne kurser, som sammen med de faste studerende gør, at der ofte til daglig undervises mellem 20-30 personer på Friluftsuniversitetet.
Ud fra et konservativt skøn undervises der således mindst 20 årselever på Friluftsuniversitetet.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !