Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Formål, struktur og økonomi

Friluftsuniversitetet er en selvejende institution med bestyrelse og daglig ledelse.

Formålet med Friluftsuniversitet er at skabe en praksisbaseret forståelse for, at mennesket er en del af naturen.
Dette søges især opnået gennem oplevelser, erfaringer og dygtiggørelse indenfor friluftsliv.
Formålet er desuden at skabe rammer om og muligheder for fordybelse og forskning i friluftsliv.

Friluftsuniversitetet modtager ikke offentlige tilskud.
Kursister, studerende, forskere og andre, der benytter Friluftsuniversitetet betaler selv deres ophold og undervisning mm.
Ca. halvdelen af disse modtager indirekte støtte via diverse ordninger.

Økonomisk hviler institutionen i sig selv.
Evt. overskud benyttes til at tilgodese universitetets formål.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !